Dane teleadresowe

mobArtis sp. z.o.o.

Ul. Królewska 7/7
30-045 Kraków
Polska
e-mail: office (at)mobartis.com

 

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy,KRS 000033598
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN, NIP 677-23-32-774, REGON 121013397